Діагностична карта

самооцінки готовності до саморозвитку

Мета: оцінити та визначити рівень сформованості у педпрацівника вмінь та навичок саморозвитку

ПІБ педпрацівника _________________________________________________

Який предмет викладає _____________________________________________

Стаж _________________ кваліфікаційна категорія ______________________

 

І.Мотиваційний фактор ( 9 – 81 бал )

 

1

Усвідомлення особистої та суспільної значущості безперервної освіти в педагогічній діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Наявність стійких пізнавальних інтересів у педагогіці та психології

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Почуття обов’язку та відповідальності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Допитливість

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Прагнення отримати високу оцінку свого саморозвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Потреба у психолого-педагогічній самоосвіті (ППС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Потреба у самопізнанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

Рангове місце ППС серед 9 найбільш значущих для педпрацівників видів діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Впевненість у своїх силах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ІІ. Когнітивний компонент ( 6 – 54 бали )

 

1

Рівень професійних знань

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Рівень професійних умінь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Рівень педагогічних знань та вмінь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Рівень психологічних знань та вмінь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Рівень методичних знань та вмінь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Рівень спеціальних знань

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ІІІ. Морально-вольовий компонент ( 9 – 81 бал )

 

1

Позитивне ставлення до процесу навчання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Критичність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Цілеспрямованість

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Прагнення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Працездатність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Вміння доводити справи до кінця

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Самостійність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

Сміливість

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Самокритичність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ІV.Гностичний компонент ( 16 – 144 бали )

 

1

Вміння ставити і вирішувати пізнавальні задачі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Гнучкість та оперативність мислення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Спостережливість

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Схильність до аналізу педагогічної діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Креативність та її прояв у педагогічній діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Схильність до синтезу та узагальнення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Пам’ять та її оперативність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

Вміння слухати

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Вміння володіти різними видами читання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Вміння виокремлювати та засвоювати конкретний зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Вміння доводити та відстоювати власні твердження

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12

Вміння систематизувати, класифікувати

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13

Вміння бачити протиріччя та проблеми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

Вміння переносити знання й уміння у новій ситуації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15

Вміння відмовитися від усталених шаблонів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

Незалежність суджень

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

V. Організаційний компонент ( 7 – 6 бали )

 

1

Вміння планувати час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Вміння планувати свою роботу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Вміння перебудовувати систему діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Вміння працювати в бібліотеці, Інтернеті, з комп’ютером

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Вміння орієнтуватися в класифікації джерел

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Вміння володіти різними прийомами фіксації прочитаного

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Вміння користуватися оргтехнікою та банком комп’ютерної інформації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

VІ. Здатність до самоуправління у педагогічній діяльності

( 5 – 45 балів)

 

1

Самооцінка самостійної особистої діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Здатність до самоаналізу та рефлексії

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Здатність до самоорганізації та мобілізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Самоконтроль

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Працьовитість та старанність

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

VІІ. Комунікативні здібності ( 5 – 45 балів )

 

1

Здатність акумулювати і використовувати досвід самоосвітньої діяльності колег

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Здатність до співпраці та взаємодопомоги у професійному педагогічному саморозвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

Здатність організувати самоосвітню діяльність інших

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших у процесі дискусії

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Здатність уникати конфліктів у процесі спільної діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примітка: після заповнення діагностичної карти самооцінки готовності до саморозвитку підраховується загальна кількість балів:

0 – 240 балів – низький рівень готовності до саморозвитку;

240 – 400 балів – середній рівень готовності до саморозвитку;

400 – 522 бали – високий рівень готовності до саморозвитку.

Зведений результат :

__________ балів - ___________ рівень готовності до саморозвитку.