Умови для вступу

до Кам’янського професійного ліцею

Вступники подають особисто:- заяву про вступ до Кам’янського професійного ліцею,вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-паспорт громадянина України (з 14років відповідно до ст.21 ЗУ №5492-VI,ЗУ №1474-VIII,від 14.07.2016р., закону ВР №32224);

-або свідоцтво про народження – для осіб,які за віком не мають паспорта,або інший документ,який засвідчує особу і громадянство;

-документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним (регіональним) замовленням;в інших випадках оригінал або завірену копію;

  • медичну довідку на професійну придатність за формою, установленою чиним законодавством;
  • 6-ть фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

- військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"),

-довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або( картку платника податків);

- письмову згоду(відповідно до Закону України» Про захист персональних даних»

та наказу МОН України №559 від 17.05.2013р.для обробки персональних даних

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.