Індивідуальний план

самоосвітньої роботи на _________н.р.

педпрацівника______________________________________________________

Напрямки самоосвіти

Зміст діяльності

Джерела інформації

Форма виконання

Термін виконання

професійний

(науково-теоретична підготовка з предмету)

       

психолого-педагогічний (основи педагогічного управління)

       

психологічний

(імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості)

       

методичний (педагогічні технології, форми, методи та прийоми)

       

правовий

(вивчення законодавчої та нормативно-правової бази)

       

інформаційно-компьютерні технології