Декілька віків тому захисники Вітчизни в Україні ототожнювали з запорозькими козаками. Сьогодні українське козацтво набуває ознак, притаманних йому впродовж століть. Воно – носій традицій українського народу, мови, звичаїв, тобто тих цінностей, які вирізняють українську націю з-поміж інших, роблять її самобутньою. Діяльність цієї громадської організації стає все помітнішою у суспільстві. Її лави поповнюються лише найдостойнішими громадянами.

     Як відомо з історії, п’ять з восьми козацьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровської області. Велика кількість населених пунктів нашої області походить з колишніх козацьких зимівників або була заснована козаками після зруйнування російською імператрицею Катериною ІІ останньої січі. Навіть свої назви ці населені пункти отримали ще від наших предків-козаків. Серед нашої молоді багато прямих нащадків січовиків. То кому ж, як не нашим юнакам відроджувати славні традиції Запорозького козацтва і виховувати в собі достойних нащадків славних запорозьких лицарів, готувати себе до захисту Вітчизни і в потрібний момент стати до лав Збройних Сил України?

     Саме з цією метою у 2004 році  на базі Дніпродзержинського професійного ліцею було створено осередок відроджуваного козацького руху – козацький Водянський курінь Половицької Січі Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», який став структурним підрозділом місцевого осередку Січеславського округу МГО «Козацтво Запорозьке».

     Статутне положення про діяльність Водянського куреня було затверджене на підставі рішення Малої ради Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», Універсала Верховного отамана Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», який є найвищою посадовою особою Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке».

     Чому ж наш козацький курінь отримав таку цікаву назву «Водянський»? Справа в тім, що Дніпродзержинський професійний ліцей розташований поблизу низини, яка з давніх-давен називається в народі Водяною балкою. Колись, як свідчать джерела, в ній було багато води: струмків та струмочків, які з часом замулювались, створюючи багнисту поверхню, порослу очеретом та осокою. Пізніше ці землі висохли, а назва низини так і залишилась. Колись Водяна балка була одним з улюблених місць відпочинку городян… але з часом, внаслідок недбалого ставлення до природи місцевих мешканців, балка перетворилась на стихійне звалище. І це стало другою причиною назвати наш козацький осередок саме Водянським, тому що таким чином ми хотіли привернути увагу місцевої влади до проблем Водяної балки.

     Але  час вносить свої корективи. З часом діяльність Січеславського округу МГО «Козацтво Запорозьке» стала формальною і вже не відповідала запитам учнівської молоді. Тому  на Раді Водянського куреня (протокол №1 від 18.09.2013р.) було прийнято рішення вийти з підпорядкування  вищезазначеної організації та стати складовою громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке», статут якої затверджено установчими зборами засновників Громадської організації (протокол «1 від 25 липня 2013р.).

     На сьогодні діяльність Водянського куреня розповсюджується на Дніпропетровську область та здійснюється на основі статуту громадської організації «Кодацьке Військо Запорозьке», власного статуту, у відповідності до Конституції України, Концепції ООН «Про права дитини», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації.