Метою методичної роботи в ліцеї є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагога, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею,де зосереджуються:

  • інформаційні,
  • навчально-методичні,нормативні,
  • матеріали,матеріали з досвіду
  • роботи педагогічних працівників зразки планувальної та звітної документації,дидактичних,наочних матеріалів.F:\на сайт\навчальні кабінети та лабораторії\DSC08830.JPG

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

  • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів. шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій тощо);
  • організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;
  • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
  • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для  підготовки до занять,  позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях;

Методичний кабінет завжди підтримує та стимулює  готовність педагогів до самореалізації в професійній діяльності, виявляє творчі педагогічні ідеї. 

Педагог повинен багато вчитися розуміти

душу в її явищах та багато думати про мету, предмет i засоби виховної майстерності, перш ніж стати практиком.

                    К.Д. Ушинський