ПЛА6

РОБОТИ НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ НА 201- 20 Н.Р.

Майстер в/н

Тема:

Етапи

Розділ плану

Зміст діяльності

Термін виконання

Форма демонстрації результату

Перспективи практичного застосування наробок

Підготовчий етап

Робота над формуванням індивідуальної методичної проблеми.

 1. Самоаналіз власної професійної діяльності.
 2. Визначення ступеня відриву між реальним рівнем компетентності й вимогами суспільства до рівня педагогічної діяльності.
 3. Вивчення пріоритетних напрямків методичної роботи ПТНЗ області, КПЛ.
 4. Формування індивідуальної методичної проблеми.
     

Творчий етап

Вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури.

 1. Вивчення педагогічної преси.
 2. Вивчення фахових педагогічних журналів.
 3. Робота з педагогічними Інтернет-виданнями.
 4. Вивчення інформації педагогічних сайтів та порталів з предмету, який викладається.
 5. Співпраця на «Методичному порталі»
     

Самоузагальнення досвіду з обраної проблеми.

 1. Вивчення та впровадження в практику роботи _____________
 2. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду з проблеми «_______».
     

Розробка програмно-методичного забезпечення

1. Розробка та апробація дидактичного матеріалу:

1.1

1.2

1.3

2. Оновлення власної «методичної скарбнички» з обраної тематики.

     

Оволодіння новими інформаційно-комунікаційними технологіями

 1. Розробка електронної версії:

1.1

1.2

1.3

 1. Спілкування з педагогічною спільнотою за фахом засобами ІКТ.
     

Участь у роботі методичного об’єднання за фахом.

 1. Проведення відкритого уроку з обраної проблеми.
 2. Представлення само узагальненого досвіду з обраної тематики.
 3. Підготовка презентації «Моє портфоліо самоосвіти»
     

Підвищення кваліфікації з предмета за фахом.

 1. Пройти курси дистанційного навчання.
 2. Участь у фахових різнорівневих конкурсах.
 3. Участь у форумі колег (ІКТ)
     

Аналітико-узагальнювальний етап:

 

1.Аналіз виконання поставлених завдань.

2. Узагальнення і систематизація наробок.

3. Презентація портфоліо «Моє портфоліо самоосвіти»