Рівнево-кваліфікаційна диференціація

при організації самоосвітньої діяльності

При організації самоосвітньої діяльності неприпустимо формально ставитися, тобто висувати однакові вимоги, до педпрацівника – початківця та викладача зі стажем. При переході педпрацівника від однієї кваліфікаційної категорії до іншої обов’язково слід будувати самоосвітню роботу з удосконалення рівня професійної майстерності згідно з результатами атестації. На кожному наступному етапі зміст та результати роботи значно відрізняються від попереднього. Кожного разу, докладаючи більше зусиль до самоосвітньої роботи над собою, педпрацівника постійно переходить на більш високий рівень самоосвіти і , як наслідок, підвищує кваліфікаційну категорію.

Етапи самоосвіти педпрацівника

за принципами рівнево - кваліфікаційної диференціації

І етап – профадаптаційний ( зі спеціаліста на ІІ категорію);

ІІ етап – самовизначення ( з ІІ категорії на І категорію );

ІІІ етап – самоактуалізація ( з І категорії на вищу );

ІV етап – самореалізації ( з вищої категорії на здобуття методичних звань )

І етап самоосвіти педпрацівника – профадаптаційний

( зі спеціаліста на ІІ категорію )

Форми самоосвіти

Індивідуальні

Колективні

Стажування

Відвідування школи молодого спеціаліста.

Навчання у процесі контролю та експертної оцінки керівників ліцею.

Пасивна участь у різноманітних семінарах ліцейного рівня.

Відвідування уроків педпрацівниками – наставників.

Відвідування методкабінету.

Зміст самоосвіти

 • Первинне ознайомлення з професією.
 • Пошук базових педагогічних ідей.
 • Виявлення своїх слабких сторін та можливостей професійного росту.
 • Поповнення педагогом базових предметних знань ( дидактичних, методичних, психолого-педагогічних, загальнокультурних ) згідно з результатами діагностики.
 • Формування професійно важливих умінь і навичок.
 • Ознайомлення з системою роботи колег.
 • Моделювання особистої системи роботи.
 • Оволодіння технологією розробки індивідуальної системи роботи.
 • Вироблення концепції педагогічної діяльності.

ІІ етап самоосвіти педпрацівника – самовизначення

( з ІІ категорії на І категорію )

Форми самоосвіти

Індивідуальні

Колективні

Навчання у процесі контролю та експертної оцінки керівників ліцею.

Активна участь у різноманітних семінарах ліцейного та обласного рівня.

Відвідування уроків педпрацівників – наставників.

Участь у роботі творчих та динамічних груп.

Зміст самоосвіти

 • Експериментальна апробація теоретичної моделі.
 • Поглиблення зв’язків між головними компонентами особистої системи роботи викладача.
 • Розвиток професійно важливих умінь і навичок.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду.
 • Пошук оригінальних педагогічних прийомів навчання.
 • Усунення з системи роботи форм і методів діяльності, ефективність яких підтверджена практикою.

ІІІ етап самоосвіти педпрацівника – самоактуалізація

( з І категорії на вищу )

Форми самоосвіти

Індивідуальні

Колективні

Розробка програм експериментальної роботи.

Активна участь у різноманітних семінарах, конференціях, фестивалях педагогічних ідей.

Складання авторських методичних рекомендацій.

Розробка авторських програм.

Участь у роботі ліцейних та обласних творчих груп.

Публікації в пресі.

 

Презентація досвіду роботи.

 

Проведення авторських семінарів.

 

Зміст самоосвіти

 • Суттєве оновлення теоретичної моделі системи роботи новими формами та методами діяльності.
 • Розробка методичних продуктів.
 • Осмислення власного досвіду та його систематизація.

ІV етап самоосвіти педпрацівника - самореалізація

( з вищої категорії на здобуття методичних звань)

Форми самоосвіти

Індивідуальні

Колективні

Наставництво.

Керівництво школою молодого спеціаліста.

Майстер – клас.

Участь в апробації навчально-методичного комплексу.

Видавнича діяльність.

Участь у роботі обласних творчих груп.

Створення монографій.

 

Експертна робота.

 

Проведення серії відкритих заходів.

 

Авторські курси.

 

Зміст самоосвіти

 • Визначення оптимального варіанта взаємозв’язку компонентів системи та їх особливості.
 • Відсутність принципових протиріч між головними компонентами та суб’єктами педагогічного процесу в умовах створеної системи.
 • Розповсюдження особистого досвіду.
 • Науково-дослідницька діяльність.
 • Експериментальна робота.