ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 • формування моральної свідомості, моральних якостей та установок у життєвому самовизначенні;
 • створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів;
 • допомога в життєвому та професійному самовизначенні випускників;
 • збереження і зміцнення психологічного, соціального, морального та фізичного здоров’я особистості.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
 • створення сприятливих умов для особливого розвитку людини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального);
 • пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків та профілактика негативних явищ;
 • соціальний захист учнів які опинились у складних життєвих обставинах.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • створення соціальних умов, що компенсують негативний досвід соціалізації і несприятливих умов життя учнів та їх сімей;
 • соціально – педагогічна допомога, спрямована на створення сприятливих умов в системі соціального виховання та захисту;
 • профілактика і реабілітація дезадаптованих та соціально занедбаних дітей і підлітків;
 • робота з дітьми – інвалідами;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • спеціалізована допомога і консультація у професійному визначенні;
 • організація спортивно-оздоровчої, дозвільної та інших видів діяльності дітей, підлітків, дорослих;
 • культурно просвітницька робота серед учнів з пропаганди і роз’яснення здорового способу життя;
 • дослідження з метою виявлення соціальних та особистих проблем дітей різного віку;
 • попередження та усунення прямих та непрямих десоціалізуючих впливів соціуму, здійснення систем превентивних заходів;
 • допомога у вирішенні конфліктних ситуацій між педагогами та учнями, батьками і дітьми, попередження негативного ставлення дорослих до дітей.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

 • діагностичну - вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на учнів;
 • консультативну - дає рекомендації (поради) учням, батькам, педагогам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу;
 • захисну - забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);
 • профілактичну і просвітницьку - переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;
 • соціально-перетворювальну - надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій підлітків ; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • організаційну - координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності учнів, формує демократичну систему взаємостосунків.