МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду,системіаналітичної,організаційної,діагностичної,пошукової,дослідницької,науковопрактичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників (викладачів і майстрів в/н)та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами організації методичної роботи

у Кам’янському професійному ліцеї є:

  · демократизація та гуманізація навчального процесу;

 · цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;

 · організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.

 · системність та систематичність;

 · науковість;

 · оперативність та мобільність;

 · прогностичність та випереджувальний характер;

 · оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

 · пріоритет знань та моральних цінностей

Основні завдання :

Допомога педагогу у створенні індивідуальної творчої лабораторії, в якій би він міг вивчати та впроваджувати у власну педагогічну практику досягнення передового педагогічного досвіду, педагогічної та суміжних із нею наук, проводити власні експериментальні дослідження, на основі яких вибудовувати індивідуальний творчий стиль, що дозволяло б йому бути на висоті поставлених перед ним освітніх завдань. 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.