Умови зарахування на навчання до Кам’янського професійного ліцею

Зараховуються поза конкурсом:

Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту", надано таке право;

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

Діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним

напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

Особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"надано таке право;

Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних

підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента Українивід 19 травня 1999 року N 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинулиа бо стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента Українивід 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

 

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

Випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

Випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

Учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають

за професіями (спеціальностями), для яких вище зазначені дисципліни є профільними;

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Кам’янського професійного ліцею, за обраною формою навчання.

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Кам’янського професійного ліцею, яка розглядається апеляційною комісією.

Зарахування до Кам’янського професійного ліцею, здійснюється наказом директора Кам’янського професійного ліцею.

Після конкурсного відбору зарахування до Кам’янського професійного ліцею, може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

Зарахування до Кам’янського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та/або державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та/або державного замовлення.