C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\м2.jpg     

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

дидактичні:

 • формування професійних, ключових, предметних, соціальних компетентностей учнів;
 • розвиток творчої активності кожного суб'єкта навчання;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості учня;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок учнів;
 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

педагогічні:

 •   системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів:
 • створення умов для постійного професійного удосконалення педагогів;
 • системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;;
 • розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів;
 • збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень,  передового досвіду, методичної науки;
 • координація колективних форм і методів роботи.