http://southernstatesinsurance.com/wp-content/uploads/2012/10/bigstock-Portrait-of-a-pretty-secretary-32621687.jpg

Професія:

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Знає,розуміє:

 • постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства;
 • структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів;
 • організацію діловодства;
 • методи оброблення і оформлення документів;
 • архівну справу;
 • правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами;
 • стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
 • правила друкування ділових листів з використанням типових форм;
 • основи етики і естетики; правила ділового спілкування;
 • основи організації праці і управління;
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • основи адміністративного права і законодавства про працю.

Вміє:

 • виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства.;
 • приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передавати її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
 • вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень;
 • приймати документи і особисті заяви на підпис керівником підприємства;
 • готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові;
 • стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечувати якісне їх редагування;
 • організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію по приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводити до його відома інформацію, одержану по каналах зв’язку;
 • за дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів;
 • виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, ведення їх реєстрації), вести і оформляти протоколи засідань і нарад;
 • здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль;
 • вести контрольно-реєстраційну картотеку;
 • забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі;
 • друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію у банк даних;
 • організовувати приймання відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;
 • формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву;
 • копіювати документи на персональному ксероксі.

Секретар керівника повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.