6.1. План методичної роботи

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\КПЛ_слесарьводитель1.jpg

МЕТОДИЧНА РОБОТА 2019-2020 р.

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

Серпень

1

Провести інструктивно-методичну нараду з керівниками методичних комісій з питань планування роботи МК на 2019-2020н.р.

28.08.19р.

заступники директора з НВР, НР, ВР

 

2

Провести інструктивно-методичну нараду з педагогічними працівниками при заступниках директора з:

 • ознайомлення педпрацівників з нормативними документами МОН України;
 • вивчення методичних рекомендацій щодо викладання загальноосвітніх дисциплін та організації навчально-виробничого процесу у 2018-2019 році;
 • планування роботи з урахуванням нової науково-методичної проблеми ліцею;
 • методики проведення першого уроку;
 • вимог до ведення навчально-плануючої документації;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів.

29.08.19р.

заступники директора з НВР,НР

 

3

Провести інструктивно-методичну нараду з педагогічними працівниками, що здійснюють допрофільну підготовку та профільне навчання, з питань особливостей організації роботи освітнього округу «Профорбіта» у 2019-2020н.р.

29.08.19р.

заступник директора з НВР

 

4

Оновлення інформаційного банку методичного кабінету.

упродовж серпня

методист

 

5

Проведення діагностики професійної підготовки педагогів, вивчення їх педагогічних проблем.

упродовж серпня

методист

 

6

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

КПЛ: в реаліях реформування професійної (професійно-технічної) освіти

1. Підсумки діяльності педагогічного колективу за 2018-2019н.р. та визначення пріоритетів на новий 2019-2020н.р (Адміністрація)

2. Обговорення та затвердження плану роботи КПЛ на 2019-2020 н.р. (Адміністрація).

3. Погодження та затвердження педагогічного навантаження, закріплення майстрів в/н, класних керівників за навчальними групами, завідуючих кабінетами і майстернями, голів методичних комісій.

4. Затвердження складу педради, вибори секретаря педради.

30.08.19р.

адміністрація,

методист

 

Вересень

7

Провести методичну сесію з планування роботи педагогічних працівників у новому навчальному році.

28.08.19р.-

06.09.19р.

заст.директора з НВР,НР, методист

 

8

Узгодити на засіданнях методичних комісій:

 • перелік навчально-виробничих робіт;
 • перелік лабораторних та практичних робіт;
 • перелік перевірочних робіт;
 • перелік робіт для поетапної атестації;
 • перелік випускних пробних робіт;
 • перелік комплексних - контрольних завдань.

до 14.09.19р.

голови МК

 

9

Організувати роботу зі стажування:

 • розробити заходи по організації стажування в КПЛ;
 • скласти графік стажування;
 • ознайомити з порядком оформлення звітної документації стажування;
 • забезпечити здачу звітів та зробити їх аналіз.

упродовж вересня

методист, старший майстер

 

10

Скласти і затвердити:

 • графік контролю навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • відвідування уроків теоретичного і практичного навчання;
 • графік взаємовідвідування уроків;
 • графік засідань методичних комісій;
 • графік проведення І туру олімпіад.

до 20.09.19р.

заступники директора з НВР,НР

 

11

Організувати роботу консультаційного пункту з питань самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

упродовжвересня

методист

 

12

Забезпечити атестацію педагогічних працівників. Скласти графік атестації та організувати роботу атестаційної комісії.

упродовжвересня

адміністрація

 

13

Організувати і провести засідання творчої групи з науково-методичної проблеми ліцею на 2018-2023р.р.

20.09.19р.

творча група

 

14

Оформити довідково-інформаційний методичний куточок з науково-методичної проблеми ліцею на 2018-2023р.р

упродовж вересня

творча група

 

15

Організувати роботу:

 • школи молодого викладача;
 • школи молодого майстра.

упродовжвересня

заступники директора з НВР, НР, методист

 

16

Скоординувати роботу суб’єктів освітнього округу «Профорбіта» з питань організованого початку навчального року.

до 04.09.19.

адміністрація,

куратор профільних груп

 

17

Провести психологічний тренінг «Знову до роботи!»

ІІ декада вересня

методист, психолог

 

18

Організувати роботу зі здобувачами освіти з питань участі у роботі Дніпровського відділення МАН.

упродовж місяця

методист, викладачі

 

Жовтень

19

Підготувати проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін.

упродовж жовтня

методист, голови МК

 

20

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

Створення системно-діяльнісного середовища формування соціального досвіду особистості

1. Аналіз знов прийнятого контингенту (Солодка В.А., Мішкіна О.М.)

2. Роль психолога в формуванні у здобувачів освіти ціннісного ставлення до себе як особистості (Шевчук Ю.О.)

3. Формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до держави засобами предмета «Захист Вітчизни» (Зайцев В.В.)

4. Формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до суспільства через соціальні проекти (Рябчій В.А.)

5. Формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до свого фізичного «Я» засобами гурткової роботи (Сідько С.В.)

ІІІ декада жовтня

адміністрація

 

21

Проведення інструктивно-методичної наради з питань організації роботи колективу з реалізації завдань ІІ етапу (теоретичне дослідження проблеми) роботи над науково-методичної проблеми ліцею

до 18.10.19р.

методист, голови МК

 

22

Створення творчих груп педагогів з реалізації завдань ІІ етапу (теоретичне дослідження проблеми) роботи над науково-методичної проблеми ліцею на 2018-2022р.р.

до

11.10.19р.

методист

 

23

Провести засідання атестаційної комісії по розгляду заяв педагогічних працівників, що атестуються у 2020році.

до 22.10.19р.

керівник

 

Листопад

24

Провести чергові засідання методичних комісій

ІІ декада листопада

методист,

голови МК

 

25

Тиждень мови

04-08.

11.19р.

методист, голова МК

 

26

Тиждень математики та інформатики

11-15. 11.19р.

методист,

голова МК

 

27

Декада професійної майстерності загальнобудівельних професій

18-29. 11.19р.

методист,

голова МК

 

28

Провести інструктивно-методичну нараду для педпрацівників, що атестуються на вищу категорію, або на педагогічне звання, з питань підготовки і проведення їх творчого звіту.

І декада листопада

заступники директора з НВР, НР

 

29

Підготовката участь учнів у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін.

упродовж місяця

методист, викладачі

 

30

Участь у Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті -19»

22-24.

10.19р.

творча група

 

Грудень

31

Тиждень професійної майстерності електротехнічних професій

02-06. 12.19р.

методист, голова МК

 

32

Тиждень суспільних дисциплін

09-13. 12.19р.

методист, голова МК

 

33

Провести інструктивно-методичний тиждень з педпрацівниками з питань організованого закінчення І семестру 2019-20н.р.

ІІІ декада грудня

заступники директора з НВР, НР, ВР

 

Січень

34

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

КПЛ: в реаліях реформування професійної (професійно-технічної) освіти

 1. Результат роботи педколективу та успішності учнів за І семестр 2019-2020 н.р. (Керівники підрозділів навчально-виховної системи).
 2. Особливості впровадження в навчально-виробничий процес КПЛ освітніх програм за стандартами професій П(ПТ)О на основі компетентнісного підходу (Лук’яненко Т.О.)

І декада січня

адміністрація

 

35

Тиждень фізики та хімії

20-24. 01.20р.

методист, голова МК

 

36

Тиждень біології та екології

27-31.

01.20р.

методист, голова МК

 

37

Провести експертизу науково-методичної та інформаційної бази ліцею в розрізі організації роботи надновою науково-методичною проблемою.

упродовж січня

методисти, голови МК

 

38

Презентація дайджесту наукових доробок українських науковців.

ІV тиждень січня

методисти

 

Лютий

39

Провести чергове засідання атестаційної комісії.

упродовж лютого

директор

 

40

Вивчити стан виконання творчих завдань в рамках роботи над науково-методичною проблемою ліцею

упродовж лютого

голови МК

 

41

Тиждень професійної майстерності за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії «С»»

17-21. 02.20р.

методист,

голова МК

 

42

Ознайомити педагогічних працівників з черговими нормативними документами МОН України

упродовж лютого

заступники директора з НВР, НР

 

Березень

43

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

Розвиток матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень ліцею: реалії та перспективи

1. Сучасні вимоги підприємств регіону до рівня практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (Ковтуновська Н.І.)

2. Потенціал оновленої матеріально-технічної бази електрозварювальної майстерні (Ткаченко М.В., Голобокий В.В.)

3. Шляхи модернізації матеріально-технічної бази автослюсарної майстерні (Юдіна А.І., Ковалевський А.А.)

4. Шляхи модернізації матеріально-технічної бази майстерні лицювальників-плиточників (Тягнирядно А.І., Амурова Л.О.)

ІV тиждень березня

адміністрація

 

44

Шевченківський тиждень

03-09. 03.20р.

методист, голова МК

 

45

Тиждень економічних дисциплін

24-28. 03.20р.

методист,

голова МК

 

46

Участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -20»

ІІ декада

методист

 

47

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії.

до

30.04.20р.

керівник

 

Квітень

48

Індивідуальна робота з педагогами з питань результативності їх самоосвітньої діяльності в розрізі роботи над науково-методичною проблемою ліцею

ІІ декада

методист

 

49

Дискусійна панель в рамках роботи над науково-методичною проблемою ліцею

до 20.03.20р.

методист, творча група

 

50

Провести інструктивно-методичну нараду з педпрацівниками з питань участі здобувачів освіти в ЗНО.

ІІІ тиждень

Заступники директора з НВР, НР

 

Травень

51

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

1. Результативність самоосвітньої діяльності педагогів. (Голови МО)

2. Допуск учнів випускних груп до ДКА. (Чаусова Г.А.)

3. Про видачу атестатів про повну загальну середню освіту (Чаусова Г.А.).

ІV тиждень травня

адміністрація

 

51

Провести інструктивно-методичну нараду з педпрацівниками з питань організованого закінчення 2019-2020н.р.

ІІ тиждень травня

заступники директора з НВР, НР, ВР

 

52

Тиждень «Україна і Європа разом»

12-16. 05.20р.

методисти,

голови МК

 

54

Провести моніторинг ефективності роботи педколективу з допрофесійної підготовки та профільного навчання в рамках освітнього округу «Профорбіта»

до 29.05.20р.

заст. директора з НВР

 

Червень

55

Провести інструктивно-методичну нараду з педпрацівниками по вивченню пакету документів до державної кваліфікаційної атестації.

упродовжчервня

заступник директора з НВР

 

56

Провести засідання педагогічної ради з чергою денною:

 1. Аналіз якості підготовки та захисту дипломних робіт. (Керівники дипломних робіт)
 2. Наслідки державної кваліфікаційної атестації у випускних групах.(Чаусова Г.А.)

ІІІ декада червня

адміністрація

 

57

Провести круглий стіл «Організація методичної роботи КПЛ у 2020-2021н.р.:

плани та перспективи».

до 29.06.20р.

методисти,

голови МК

 

6.5. Методичні рекомендації викладачам

6.6. Методичні рекомендації майстрам в/н

6.7. Атестація педпрацівників

6.8. Методична скарбничка