1. Статут КПЛ

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи  управління закладу освіти  

4. Кадровий склад  закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми , що реалізуються в закладі освіти , та перелік освітніх компонентів , що передбачені відповідною освітньою програмою 

6. Ліцензований обсяг  та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

7. Мова (мови) освітнього процесу  

8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами )

10. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

11. Результати моніторингу якості освіти

12. Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021-2022 навчальний рік.

13. Правила прийому до закладу освіти 

14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами .

15.  Розмір плати за  навчання, підготовку ,перепідготовку , підвищення кваліфікації  здобувачів освіти

16. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

17. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

18. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)  заяв про випадки булінгу (цькування ) в закладі освіти 

19.Порядок реагування на доведені випадки  булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб , причетних до булінгу (цькування)

20.Кошторис і фінансовий звіт  на 01.01.2021 року

21. Положення про призначення і виплати стипендії здобувачам освіти у КПЛ

22. Наглядова рада 

23. Положення про дистанційну форму навчання в Кам'янському професійному ліцеї.

24. Алгоритм діяльності учасників освітнього процесу Кам'янського професійного ліцею з використанням технологій дистанційного навчання.