1. Внутрішня система забезпечення якості освіти КПЛ.

2. Статут КПЛ

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

4. Структура та органи  управління закладу освіти  

5. Кадровий склад  закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

6. Освітні програми , що реалізуються в закладі освіти , та перелік освітніх компонентів , що передбачені відповідною освітньою програмою 

7. Ліцензований обсяг  та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

8. Мова (мови) освітнього процесу  

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами )

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

12. Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021-2022 навчальний рік.

14. Правила прийому до закладу освіти 

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами .

16.  Розмір плати за  навчання, підготовку ,перепідготовку , підвищення кваліфікації  здобувачів освіти

17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

19. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)  заяв про випадки булінгу (цькування ) в закладі освіти 

20.Порядок реагування на доведені випадки  булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб , причетних до булінгу (цькування)

21.Кошторис і фінансовий звіт  на 01.01.2021 року

22. Положення про призначення і виплати стипендії здобувачам освіти у КПЛ

23. Наглядова рада 

24. Положення про дистанційну форму навчання в Кам'янському професійному ліцеї.

25. Алгоритм діяльності учасників освітнього процесу Кам'янського професійного ліцею з використанням технологій дистанційного навчання.