Разом впроваджуємо найкраще! Є результати!

C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\педсовет\Копия 35812646_378454435995972_3004416708308893696_n.jpg

В Україні чітко прослідковується необхідність забезпечення збалансованості ринку праці та ринку освітніх послуг і створення механізму співпраці між ними. Одним з таких механізмів є дуальна форма здобуття освіти ,яка передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємстві.

Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного з в’язку теорії з практикою, що дозволяє здобувачам освіти не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього процессу: держави, навчального закладу, підприємств та здобувачів освіти .  Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність к орпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, ї х перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих здобувачів освіти , так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони.

. Здобувачі освіти за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні. 

Впровадження дуальної системи навчання у Кам’янському професійному ліцеї почалось з 2018р .Адміністрація ліцею звернулась до Генерального директора АТ»ДНІПРОАЗОТ»

Сидорова С. з проханням стати парнером Камянського професійного ліцею в впровадженні дуальної форми навчання особливістю якої є те, що навчання здобувачів освіти відбувається за  схемою: теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії відбувається в ліцеї, а формування складних  та комплексних навичок –  на конкретному виробництві, або, точніше, на конкретному робочому місці виробничого цеху. Професійні знання та  досвід у здобувачів освіти набуваються, розширяються та  поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики. .

На підставі SWOT-аналізу та аналізу очікуваних результатів, з метою покращення якості підготовки кваліфікованих робітників, приведення функцій Закладу освіти до реальних потреб Підприємства між КПЛ та АТ»ДНІПРОАЗОТ» був укладений договір: »Про спільну діяльність щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» за професією «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка). Апаратик підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції».. Також окрім вказаної професії на підприємстві проходять оплачувану виробничу практику «Електрогазозварники», «Столяри», Слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів».

За результатами обласного методичного фестивалю,який проводився навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області під назвою «Педагогіка партнерства: від ідеї до результату» у номінації «Кращі практики організації дуальної форми навчання» Кам’янський професійний ліцей посів перше призове місце

Тому шлях, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь і навчальний заклад, і підприємство, може стати саме тим поштовхом, що необхідний для підвищення якості навчання і її відповідності стандартам та запитам ринку праці. Дуальна освіта дає плюси: підприємство отримає кваліфіковані кадри, здобувачі освіти – роботу.

Тому користуючись нагодою та напередодні святкування Дня Хіміка адміністрація Камянського професійного ліцею висловлює Велику подяку керівництву Підприємства –АТ»ДНІПРОАЗОТ»

Голові Правління Сідорову Сергію Леонідовичу

Заступнику Голови Правління – директору з персоналу та загальних питань Ілларіошину І.В.

Заступнику Голови Правління – комерційному директору Пустовойту А.М.

Робітникам відділу підготовки кадрів за розуміння і підтримку