http://www.gazprom.com/f/posts/39/837845/_mg_0065.jpg

Професія 5230

Продавець (з лотка, на ринку)

Кваліфікація: 2 розряд

Знає,розуміє:

 • правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі;
 • правила торговельного обслуговування населення;
 • правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів та особливості продажу окремих товарів;
 • порядок заняття торговельною діяльністю;
 • правила торговельного обслуговування населення;
 • правила обміну товару та умови вилучення з продажу недоброякісних товарів;
 • правила експлуатації та терміни проведення перевірок ваговимірювальних приладів;
 • зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Вміє:

 • приймати від матеріально-відповідальної особи торговельного підприємства товари за кількістю та якістю, підписувати товарно-супровідні документи;
 • розпаковувати і розкладати на лотку товар, призначений для продажу;
 • встановлювати ваговимірювальні прилади, перевіряти їх справність та наявність перевірочного тавра державного органу з метрології і стандартизації;
 • забезпечувати наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару;
 • відпускати товар повною мірою і вагою за готівку;
 • надавати покупцям необхідну доступну інформацію про товари, які є у продажу.
 • повертати залишки нереалізованих товарів та здавати виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових документів;
 • додержуватись правил особистої гігієни, тримати робоче місце та навколишню територію в належному санітарному стані.

Продавець (з лотка) повинен

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій.

Сфера професійного використання випускника:

Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами).