F:\всі папки\тиждень 2017 зварник\фото зварник\тижд електрогазоз\Зварники\20171201_092759.jpg

Професія

7212 Електрогазозварник

Кваліфікація: 2,3 розряд

Знає, розуміє:

 • будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та пдазмотрона, які обслуговує;
 • вимоги до зварного шва та поверхонь після повітряного стругання;
 • способи підбирання марок електродів залежно від марок сталей; властивості і значення обмазок електродів;
 • будову зварного шва; способи їх випробування і види контролю;
 • правила підготовки деталей і вузлів під зварювання та заварювання;
 • правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини;
 • причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання;
 • основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів,режим різання та витрачання газів під час кисневого та газоелектричного різання.

Вміє:

 • Виконувати ручне дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового.
 • Виконувати кисневе плазмове прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей із вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях зварного шва.
 • виконувати ручне кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машин;
 • виконувати ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях;
 • наплавляє раковини та тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності;
 • виконувати попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму;
 • читати креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.

Електрогазозварник повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержатися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Сфера професійного використання випускника

Підприємства різних галузей народного господарства.