http://www.malorita.by/wp-content/uploads/2017/10/0_1f23b1_16bfa3ea_XXXL.jpg

Професія

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Кваліфікація — 2-3 розряд

Знає,розуміє :

 • основи електротехніки;
 • знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи;
 • принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних та кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів;
 • конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв;
 • прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги;
 • безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин;
 • припої і флюси;
 • провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації;
 • будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв;
 • способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах;
 • правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах;
 • правила електробезпеки в обсязі кваліфікаційної групи ІІІ.

Вміє:

 • виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів;
 • регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці;
 • ремонтувати, заряджати і встановлювати вибухобезпечну арматуру.
 • обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти проводи напругою понад 1000 В;
 • обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт;
 • брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем;
 • ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну аппаратуру;
 • виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації;
 • виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин.;
 • брати участь у прокладанні трас і проводки;
 • заряджати акумуляторні батареї;
 • фарбує зовнішні частини приладів і устаткування;
 • реконструювати електроустаткування;
 • обробляти за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо;
 • перевіряти маркування простих монтажних і принципових схем;
 • виявляти та усувати відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;

Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.