http://angarsk-24.ru/upload/uploaded_image/2017-08-29/002_fafbe4.jpg

Професія:

8211 Верстатник широкого профілю

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2,3,4 розряду

Знає,розуміє:

 • будову, правила підналагодження і перевірки на точність свердлильних, токарних, фрезерних, шліфувальних верстатів різних типів;
 • правила керування крупними верстатами, які обслуговуються спільно з токарем більш високої кваліфікації;
 • будову й правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
 • геометрію, правила заточування й встановлення нормального і спеціального різального інструменту, який виготовлений як із інструментальних сталей та оснащеного пластинами із твердого сплаву або керамічними, так і з сучасних матеріалів зі зміцненими поверхнями; особливості застосування різців із змінними пластинами, що не переточуються;
 • елементи та види різьб та методи їх нарізування, характеристику абразивного інструменту (шліфувальних кругів і сегментів);
 • вплив температури на розміри деталей, поняття термоконстантного приміщення та умови роботи верстатів класів точності В, А, С;
 • системи допусків і посадок, форми та розташування поверхонь, квалітети й параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
 • основні властивості оброблювальних матеріалів;
 • способи покращення якості оброблюваних деталей та підвищення продуктивності виробництва;
 • технічне креслення;,
 • основи електротехніки;
 • правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії, пожежної безпеки;
 • правила керування підйомно–транспортним устаткуванням з підлоги, способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, переміщення, установлення та складування; основні способи визначення придатності тросів та канатів;
 • способи економії матеріалів і електроенергії;
 • елементи технічного нормування;
 • сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням (терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні методи оброблення);
 • будову та принципову схему установок, які використовуються на базовому підприємстві.

Вміє:

 • обробляти деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, верстатах за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8-10-м квалітетами (3-м класом точності);
 • нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та упор на свердлувальних верстатах;
 • обробляти циліндричні (гладкі та ступінчаті) та торцеві поверхні;
 • обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою копіювальних пристроїв;
 • полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними шкурками, порошками та пастами;
 • виконувати тонке точіння алмазними різцями;
 • нарізати зовнішню й внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем;
 • обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому патроні, планшайбі, люнетах; обробляти ексцентрикові поверхні;
 • фрезерувати фасонні поверхні фрезами і набором фрез;
 • фрезерувати прямокутні й радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки;
 • фрезерувати багатогранники з застосуванням універсальних ділильних пристроїв;
 • фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з вивіренням по індикатору;
 • виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну обробку деталі з однією установкою;
 • встановлювати складні деталі на косинцях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних ділильних головках з вивіренням по індикатору;
 • підналагоджувати свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати;
 • виконувати шліфувальні роботи з застосуванням охолоджувальної рідини за 8-10-м квалітетом (3-м класом точності); шліфувати циліндричні та конічні отвори;
 • керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
 • стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування;
 • визначати послідовність переходів;
 • виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей;
 • читати робочі креслення деталей;
 • користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів.

Верстатник широкого профілю повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Сфера професійного використання випускника

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування.