http://luberetskievesti.ru/upload/uploaded_image/2017-10-16/7_23c3a0.jpg

Професія

8159 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів

і продукції

Кваліфікація: 2, 3розряди

Знає,розуміє:

 • фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції;
 • будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальні прилади;
 • схему арматури та комунікацій; правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції;
 • правила оформлення документів з видавання продукції; інструкцію з обліку та звітності; вимоги до сировини та готової продукції;
 • методику проведення аналізів; прийом робіт;
 • правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Вміє:

 • вести технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
 • налагоджувати лінії для прийому та перекачування сировини, напівфабрикатів та продукції;
 • готувати під завантаження вагони;
 • перевіряти справність кранів, трубопроводів, точність замірів продукції;
 • приймати сировину в приймальні баки, цистерни, танки, бункери;
 • готувати сировину (очищати, дробить, просівати, сушити тощо);
 • для продуктів, які видаються (сипучих, твердих, рідких та газоподібних); готувати уклони, суміші та розчини згідно з установленою рецептурою;
 • завантажувати готову продукцію за допомогою кратцер-крана;
 • стежити за правильним зберіганням всіх видів сировини та продукції;
 • розраховувати кількість потрібної сировини, перераховувати показники у вагові одиниці вимірювання та оформлювати технічну документацію;
 • вести облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються;
 • керувати кратцер-кранами та обслуговувати їх, обслуговувати конвеєри, елеватори, ємкості, сушильні апарати, змішувачі, дробарки, сита, грохоти, фільтри, вентиляційні установки, циклони, маневровий пристрій, віброплити, насоси, транспортні механізми, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, запірно-регулювальні пристрої.
 • визначати та усувати дрібні несправності в роботі устаткування;
 • готувати устаткування до ремонту, приймати з ремонту.

8159 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів

і продукції повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

Сфера професійного використання випускника:

Хімічне виробництво.