https://adm.dp.gov.ua/news/departament-osviti-i-nauki-dnipropetrovskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi-ogoloshuye-konkurs-na-zamishchennya-vakantnoyi?v=5f59faa285b16