Важко уявити фахівця робітничої професії без фундаментальних знань природничих наук. З метою всебічного розвитку індивідуальності здобувачів освіти на основі виявлення їх задатків і здібностей у природничій сфері, забезпечення взаємозв’язків природничих дисциплін зі спецпредметами,  надання інструментарію для використання академічних знань природничих дисциплін в майбутній професійній діяльності у період 30.01.2023 – 03.02.2023 в ліцеї пройшов тиждень природничих дисциплін.

Особливу увагу при проведенні заходів викладачами – предметниками приділено розвитку компетентностей у галузі природничих наук, що передбачає: формування наукового світогляду; здатність застосовувати відповідні наукові знання для пояснення природних процесів і явищ; набуття досвіду дослідження природи та формулювання узагальнень і висновків на основі отриманої інформації; розуміння змін у природі,зумовлених діяльністю людини, та їх можливих наслідків.

                    Відкриття тижня пройшло майстер-класом із використання віртуальної кімнати тижня. Здобувачів освіти налаштували на використання природничих знань і умінь в повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, для соціально відповідальної поведінки в навколишньому середовищі, його збереженні, адаптації до умов проживання, самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля, формування навичок дослідження.

 

Група ЕГЗ-22 ознайомилась з  ТРВЗ-підхом до технічних систем та тренінгу.   Свої знання з географії доповнили здобувачі освіти під час турніру «Країнами Європи».  STEM-лабораторія об’єднала творчих   і кмітливих, які з підручних матеріалів створили діючу модель легенів. Завершив тиждень інтерактивний квест".

У світі природничих наук", в якому найспритнішими виявилися команди груп ВАС-20, ВАС-21, ЛП-22.

За підсумками тижня нагороджено грамотами групи ЕГЗ-22, ЛП-22, ВАС – 21, ВАС – 20 та кожен активний учасник заходів отримав сертифікат для обміну на високу оцінку з предмету природничого циклу.